❍ kuling gestalt er inspirert av utrykket “vi står han av”.  Dette nordnorske uttrykket viser holdningen om å stå skulder ved skulder, og ri stormen av. Trenger du noen å utforske dine utfordringer sammen med? Les mer om hvordan vi kan finne ressurser og mestring for deg...


Gestaltterapi - for hvem?

Har du opplevd å bli hengende ved bekymringer og gamle problemstillinger? Støtte fra venner og familie,  åpenhet og forståelse er fint, men du blir sittende fast? Har du følelsen av at noe er uavklart eller ubegripelig i relasjon med noen i livet ditt?  Erfarer du at konflikter blusser opp? Opplever du å gå i ett med omgivelsene, når du ønsker å stå frem og ta plass? Angrer du på valg, eller har vansker med å velge? Har du noe på hjertet, men ingen å dele akkurat dette med?

Gestaltterapeuter hjelper unge, voksne og eldre.

Det er ulike grunner til at du kan trenge en kompetent støttespiller. Om du har et kjent tema du trenger å ta opp eller ikke konkret vet hva du vil ta opp, kan gestaltterapi kan hjelpe deg. Det kan være at du står i en krevende livsfase, eller i en vanskelig situasjon som har oppstått nå. Noen bærer på tunge minner i åresvis før de tar kontakt. Mange opplever vansker i ulike relasjoner - det være seg på jobb eller skole, hjemme i familien eller med venner. Kanskje kjenner du deg tom, sliten og motløs? Eller ønsker du en endring i livet ditt, slik det er nå.


Hvordan fungerer gestaltterapi ?

Forskning viser at den viktigste faktoren for at terapi skal ha effekt, er relasjonen mellom klient og terapeut.

Relasjon er sentralt i gestaltterapi. Terapeuten er aktiv og utforsker sammen med deg. Dette betyr at i tillegg til å lytte til det du forteller, fokuserer terapeuten på det han eller hun ser, hører og kjenner i egen kropp. Disse sanseinntrykkene kan terapeuten dele med deg. Tilbakemeldinger og innspill er en del av utforskingen. Gjennom samspillet med terapeuten gjør du nye erfaringer. Da kan du bli tydeligere for deg selv og finne ressurser til å mestre vansker også i situasjoner utenfor terapirommet.

Trygghet i relasjonen med terapeuten  avgjørende for at du kan få hjelp, og grunnleggende i gestaltterapi.

Når du er trygg nok sammen med terapeuten, vil du kunne begynne å utforske det du opplever som vanskelig. Dette kan være tanker eller minner du har, vonde følelser, smerter eller måter å være på som gjør det vanskelig for deg. Kanskje unngår du ubevisst enkelte situasjoner? Det kan være gammel redsel for å bli avvist eller latterliggjort, som påvirker tanker og handlinger i nåtid. Hjernen og kroppen har fra fødselen av en unik kreativ evne til å tilpasse seg enhver situasjon. Men noen gamle mestringsstrategier som var hensiktsmessige i tidligere alder, kan bidra til vansker i nåtid. Dette kan det være lurt å søke hjelp for.

I gestaltterapi jobber vi med endring av gamle mestringsstrategier gjennom å øke oppmerksomheten på tankene dine og kroppslige fornemmelser.  Økt bevissthet kan bidra til at du lettere skaper sammenheng mellom tanker og kropp, og ser mening i situasjoner hvor dette før var vanskeligere. I terapi rommet øver vi sammen på å møte det som er utfordrende, slik at du får nye erfaringer og mestring. De nye erkjennelsene gjør det mulig å se deg selv tydeligere i det virkelige liv, og du kan bevisst velge hvordan du vil møte ulike situasjoner.


Hvordan jobber du og jeg sammen?

Jeg er en likeverdig støttespiller og møter deg genuint med hele meg. Jeg har en undrende, ikke-dømmende holdning. I utforskingen av dine vansker bruker vi hverandres utspill og innspill, og relasjonen oss i mellom for at du skal få hjelp. Erfaringer fra samspillet vårt vil kunne gi deg ny innsikt og bidra til å skape mening som er relevant i livet ditt.  Målet vårt med gestaltterapi er å øke din oppmerksom på hele deg - tanker, følelser og kropp. Når dine ønsker og behov blir tydeligere for deg selv, og kan du lettere gjøre bevisste valg.

Jeg inviterer deg til å utforske utfordringer du står i akkurat nå, sammen med meg.