Dette er første innlegg i en serie som vil gå mer i dybden om gestaltterapi.

Min måte å utvikle denne hjemmesiden preges i stor grad av prosess. Dette har noen paralleller til det å være i terapi. Den største forskjellen er at jeg i arbeidet med www.kulinggestalt.no har hele tiden hatt en formening om ett konkret mål. I gestaltterapi utvikler en gjerne en arbeidshypotese, men det er noe annet enn å fokusere på et mål. Målet er tvert i mot å forsterke og gjøre tydelig det som ER – her og nå. I gestaltterapi tenker en at dette er veien til endring.

Bakgrunnen for dette er teorien som kalles “the paradoxical theory of change”. Arnold Beisser formulerte denne teorien i 1970. Kort sagt sier den at “endring kan skje når man blir det man er, ikke når man forsøker å bli det man ikke er”. En annen måte å si det på er at gjennom erkjennelse eller aksept av det som er, kan endring skje.

Med denne teorien som bakgrunn og fokus på det som ER, her og nå, vil endringsarbeid være prosess – både i form og innhold. Det kan være krevende å gi seg hen til å være, og forbli i prosessen. Særlig fordi vi ellers lever i en verden som i stor grad preges av målsetninger og planlagt arbeid.

Å lage en hjemmeside har hele tiden vært det konkrete målet mitt. Men ut over det har jeg valgt å gi meg hen til prosessen med å la den vokse frem på “organisk vis”. Jeg har skrevet, og slettet, valgt format som jeg har endret, byttet ut bilder med andre. Nå er det slik det er – og jeg håper siden kan være til nytte og glede for deg.

Takk for tiden din!
Hilsen Ingjerd

Ukategorisert

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>