deg & meg

I gestaltterapi er fokus å utforske hva som skjer med deg i møte med ulike situasjoner.

Du har kanskje lagt merke til hvordan du kan føle deg og oppføre deg litt forskjellig avhenging av hvem du er sammen med? Tanken i gestaltterapi er at du nettopp GJØR det du gjør i ulike situasjoner, i stedet for at du ER noe fast og forutbestemt. 

Når du øver opp varheten din, slik at du legger merke til hva som skjer i kroppen og tankene dine, kan du i større grad velge hva og hvordan du ønsker å gjøre det akkurat nå. Denne fleksibiliteten gir deg større frihet, og samtidig ansvar i ditt eget liv.

Kanskje velger du å møte partneren, kollegaen, sjefen din eller barnet ditt på en annen måte. Dette kan ha stor betydning for relasjonen dere i mellom.

Du og jeg treffes i terapi rommet. Utgangspunktet vårt er samtale. I samarbeid finner vi ut om vi benytter oss av andre teknikker som for eksempel oppmerksomhetsøvelser. Noen ganger bruker vi tomme stoler, for å gjøre tydelig en relasjon eller indre dialog i deg selv.

dere to

I arbeid med par er fokus på relasjonen deres. Vi jobber med å øke oppmerksomhet på samspillet i mellom dere. Hvordan trigges konflikter. Når og hvordan avviser dere hverandre, eller trekker en av dere seg tilbake? Hva gjør dere med hensikt å reparere?  Hver og en bærer i oss en forhistorie. Dette spilles på ulikt vis ut i nåtid, med de vi har rundt oss. Det er lettere å forstå seg selv og den andre, når du blir bevisst din egen biografi og blir kjent med partneres historie. Forståelse kan gi mer empati med hverandre. Empati er motgift til forakt.

I utviklingsarbeidet jobber vi også med kommunikasjon. Du påvirker partneren din på en annen måte når du starter setningen med “jeg” i stedet for “du”. Dette er et signal om at du tar ansvar for hvordan du påvirker samspillet. Og du flytter samtidig fokus fra å forsøke å endre partneren din, til å ta del i endringer i selve parforholdet.

Gestaltterapeuten er opptatt av samspillet fremfor innholdet i konflikten. Modellen vi jobber etter ivaretar balansen mellom dere. Hensikten er å unngå syndebukker, opplevelsen av at det tas parti eller at den ene gis for mye fokus. Målet vårt er å ivareta integriteten til hver av dere, og øke oppmerksomheten om hvordan dere gjør det sammen. Økt kunnskap om dere selv og hverandre, vil gi dere grunnlag for hvert valg dere gjør. Det være seg valget om å forlate hverandre, og hvordan. Eller valget om å være seg bevisst med hva og hvordan du bidrar i forholdet deres, i stort og smått hver dag.

gruppeterapi

Å møtes i gruppe er en øvelse i å bli kjent med deg selv i møte med andre. Som ringer i vann påvirker vi andre, og lar oss påvirke.

Terapi i gruppe handler også om selvutvikling. Til forskjell fra individuell terapi er det flere rundt deg å dele med, som kan gjenkjenne dine utfordringer og gi deg feedback. Å være i gruppe er å befinne seg i spennet mellom å ville komme seg videre - og behovet for å være trygg. Nettopp i dette spennet kommer gjerne behovene våre til syne. Det kan være behovet for å bli akseptert som det uperfekte mennesket man er, opplevelse av ensomhet og ansvar for egne tanker, ord og handlinger.

I terapigrupper blir temaene synlige underveis, og det å gi seg hen til prosessen i gruppen og dennes utvikling er en del av arbeidet. Målet i gruppeterapi er at du kan utvikle din bevissthet på hva du gjør, og hvordan du har det og velger å handle sammen med andre.

Workshop og temagrupper er annerledes i den forstand at man møtes rundt et felles tema. Dette er en tilnærming som kan være nyttig for å øke kunnskap om et tema og reflektere over dette, og knytte kontakter i et interessefellesskap. 

Ved annonsering av gruppe, vil det fremkomme tydelig om det er snakk om en terapigruppe eller gruppe med fokus på tema.

 

kreativt arbeid

Har du opplevd å melde deg på kurs for å lære mer om en teknikk innen kunst, bare for nok en gang å sitte tilbake med følelsen av å ikke “få det til”. Jeg tenker ikke nødvendigvis at du ikke får til å male eller tegne. Men “noe” stemmer likevel ikke. 

Jeg er opptatt av den skapende PROSESSEN. De beste stundene for meg, er der hvor jeg er helt oppslukt, - intenst opptatt av det jeg holder på med. Etterpå kan jeg invitere inn min egen og andres kritiske røster for å vurdere resultatet. 

Utfordringene oppstår gjerne når den indre kritikeren står i veien. Den tar ofte stor plass og er vanskelig å skyve til side, slik at du ikke er i nærheten av å bli oppslukt av prosessen.

Jeg har erfaring både med flyten når jeg er oppslukt og bremsekraften i den indre kritikeren. I tillegg til å gi deg konstruktiv støtte og utfordre deg i din skapende prosess, kan jeg bidra med en gestaltterapeutisk måte å jobbe med din indre kritiker.