om prosess

Dette er første innlegg i en serie som vil gå mer i dybden om gestaltterapi. Min måte å utvikle denne hjemmesiden preges i stor grad av prosess. Dette har noen paralleller til det å være i terapi. Den største forskjellen er at jeg i arbeidet med www.kulinggestalt.no har hele tiden hatt en formening om ett…